Organisering

Styret i Breivika Båthavn vedtatt på årsmøtet i 2020

Styreleder:

Kjell-Atle Reksten

Auklandsvegen 41, 6905 Florø

Epost: kjrekst@online.no

 

Mobil: 997 10 137

Bryggesjef/

nestleder:

John Arvid Reksten

Digreneset 6, 6905 Florø

Epost: johnreksten@gmail.com

 

 

Mobil: 911 34 008

Sekretær:

Stein Malkenes

Digreneset 40, 6905 Florø

Epost: stein.malkenes@laura.no

 

 

Mobil: 913 62 733

Kasserer:

Einar Magnar Jacobsen

Digreneset 17, 6905 Florø

Epost: einar.jacobsen@enivest.net

 

 

Mobil: 916 46 794