Venteliste fastplass

Venteliste for fast plass i båthavna

Det er for tiden ikke ledige faste plasser i Breivika båthavn, men det er anledning til å melde seg på liste for fast plass. Det koster kr 300,- pr. år for å stå på lista. Du melder deg på lista første år/gang ved å sende en e-post til breivika.bathavn@gmail.com og merker den "venteliste fast plass", samtidig som du betaler kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merker betalingen "venteliste fast plass". Du vil så få tilsendt et innbetalingskort for beløpet hvert år. Betales det hvert år innen fristen, beholder du din plass på lista. Første gang du melder deg på, bestemmer rekkefølgen.

Husk at lysåpning på plassen (effektiv bredde) er ca 40 cm smalere enn den oppgitte bredden. F.eks. en plass på 3 meter bredde har en lysåpning på ca 2,6 meter.


Viser til Vedtekter §9.5 Avhendelse/overdragelse av båtplass.

Nr.

Påmeldt

Navn

Adresse

Tlf

1

09.08.2010

Runar Silden

Lyngvegen 3

47043886

2

09.08.2010

Bjørge Aguirre

Nyheimvegen 21

97537623

3

08.11.2010

Kjartan Olafsson

Brendøvegen

91184838

4

23.02.2011

Ronny Cassels

Furuholtvegen 2

91397955

5

25.02.2011

Leif Thorsnes

Jakob Sandevegen 24

90620991

6

23.03.2011

John Atle Fjellestad 

Revefaret 4

95929364

7

23.03.2011

Rune Ottesen

Nyheimvegen 5

97615110

8

07.04.2011

Ragnar Torkildsen

Lyngvegen 7

41048447

9

18.04.2011

Dagfinn Tveiten

Breivikvegen 8

91149860

10

12.05.2011

Geir Kjelsnes

Selhaugvegen 10

99710673

11

30.05.2011

Frode Sefland

Breivikvegen 20A

97074221

12

29.06.2011

Karsten Bergseng

Solhaugvegen 11B

47719756

13

20.07.2011

Tor Gisle Gulbrandsen

Solhaugvegen 1

95038458

14

30.03.2012

Frode Solheim

Solhaugvegen 2

97603860

15

04.06.2012

Kjell Hovland

Strandavegen 18

97199685

16

17.09.2012

Stein-Arve Olsen

Vestnesvegen 15

97959745

17

25.10.2012

John Arvid Svanøe

Bergmovegen 9

90843199

18

05.08.2013

Tor-Arne Toft

Porsvegen 22

91854175

19

27.01.2014

Terje Andersen

Mårkroken 11

40402490

20

10.06.2014

Bård H. Eriksen

Nygårdsgaten 55, 5008 Bergen

92836930

21

23.06.2014

Oscar Bergheim

Auklandsvegen 9

90195115

22

13.06.2015

Bodil Bø

Lyngvegen 9

93032621

23

06.08.2015

Pia Kathrin Ulriksen

Vestnesvegen 16

95941946

24

15.02.2016

Tom Helge Faye

Nyheimvegen 6

91602203

25

06.09.2016

Marius Jacobsen

Nyheimvegen 17A

97581828

26

03.05.2019

Svein-Ove Standal

Vestnesvegen 48

97981957

27

05.05.2020

Vibecke Endestad

Nyheimsvegen 9

99277849

28

03.08.2020

Stein Ove Strømsøy

Breivikvegen 12A, 6905

91348398

29

27.09.2020

Anne Liv Lothe

Breivikvegen 10A, 6905

41479868