Venteliste utleieplass

Venteliste utleieplass

 

 Venteliste for utleieplass i båthavna

Det er for tiden ikke ledige utleieplasser i Breivika båthavn, men det er anledning til å melde seg på liste for utleieplass. Det koster kr 300,- pr. år for å stå på lista. Du melder deg på lista første år/gang ved å sende en e-post til breivika.bathavn@gmail.com og merker den "venteliste utleieplass", samtidig som du betaler kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merker betalingen "venteliste utleieplass". Du vil så få tilsendt et innbetalingskort for beløpet hvert år. Betales det hvert år innen fristen, beholder du din plass på lista. Første gang du melder deg på, bestemmer rekkefølgen.

Venteliste for utleieplass 05.05.2020:

Nr

Påmeldt

Navn

Adresse

Tlf

1

19.03.2012

Frode Solheim

Solhaugvegen 2

97603860

2

15.02.2016

Tom Helge Faye

Nyheimsvegen 6 Postboks 330

91602203

3

10.10.2016

Frode Sefland

Breivikvegen 20A

97074221

4

05.05.2020

Vibecke Endestad

Nyheimsvegen 9, 6905

99277849

Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.

Copyright © 2008 Breivika båthavn

Sist endret: 5. mai 2020