Venteliste utleieplass

 Venteliste for utleieplass i båthavna

Det er for tiden ikke ledige utleieplasser i Breivika båthavn, men det er anledning til å melde seg på liste for utleieplass. Det koster kr 300,- pr. år for å stå på lista. Du melder deg på lista første år/gang ved å sende en e-post til breivika.bathavn@gmail.com og merker den "venteliste utleieplass", samtidig som du betaler kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merker betalingen "venteliste utleieplass". Du vil så få tilsendt et innbetalingskort for beløpet hvert år. Betales det hvert år innen fristen, beholder du din plass på lista. Første gang du melder deg på, bestemmer rekkefølgen.

Venteliste for utleieplass 01.07.2021:

Nr

Påmeldt

Navn

Adresse

Tlf

1

19.03.2012

Frode Solheim

Solhaugvegen 2, 6905

97603860

2

15.02.2016

Tom Helge Faye

Nyheimsvegen 6 Postboks 330

91602203

3

10.10.2016

Frode Sefland

Breivikvegen 20A, 6905

97074221

4

19.12.2020

Helge Eivind Nes

Hestnes 35, 6869 Hafslo

90594474

5

31.03.2021

Egil Strømmen

Kinnvegen 77, 6906 

45019012

6

01.07.2021

Tom Winge

Trollskogvegen 12, 6908

95771044