Båten min

I menyen Skjema til  venstre finner du skjemaer som er aktuelle for deg som er medlem av Breivika båthavn. Nedenfor finner du info og aktuelle opplysninger.

Priser

Her finner du prisene på alt som koster noe i båthavna, slikt som kjøp og salg av båtplasser, utleieplasser, leieslipping og andre priser.

Intern registrering av båt

Som et praktisk hjelpemiddel for styret og alle andre medlemmer som er opptatt av ryddige forhold i havna, innføres det obligatorisk intern registrering av alle båtene som er hjemmehørende i havna, enten man leier, fremleier plass eller eier den.

Aller helst hadde vi sett at båten er registrert i et av de tre tilgjengelige båtregistre: Skipsregisteret NOR, Securemark og Småbåtregisteret v/ Redningsselskapet, men dette er foreløpig frivillig. Båten må minimum være ansvarsforsikret.

For at vi og andre lett skal kunne se om en båt rettmessig ligger i riktig båtplass, ber vi om at du fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig før det legges ny båt i båtplassen. Det kan enten sendes som vedlegg til breivika.bathavn@gmail.com eller i brev til styreleder Kjell-Atle Reksten, Auklandsvegen 41, 6900 Florø.

Medlemsopplysninger

Når du flytter, bytter telefonnummer, e-postadresse eller lignende, må du fylle ut skjemaet og sende de nye opplysningene enten som vedlegg til breivika.bathavn@gmail.com eller i brev til styreleder Kjell-Atle Reksten, Auklandsvegen 41, 6900 Florø.

Du må alltid fylle ut båtplassnr. og ditt navn. De andre endringsforslagene er valgfrie. Fint om du krysser av for Nettbank, dersom du benytter det.

Da slipper vi å sende deg papirgiro i posten.

Behandling av manuell papirgiro koster oss: Utskrift, giro, konvolutt, pakking og porto og deretter tur til posten for levering. Det er ikke rent lite kostnader bare på medlemsgiroen, så derfor ønsker vi at det meste kan leveres deg via e-post og bruk av vår hjemmeside.

Vårt register er avhengig av å være så oppdatert som mulig. Dette letter arbeidet for de tillitsvalgte i deres arbeid med styring av båtforeningen.

Bytte bryggeplass

Du som vil bytte plass i anlegget, eller planlegger kjøp av større båt i løpet av ett års tid eller lengre, bør allerede nå sende inn dine ønsker i forhold til den nye plassen, ved å fylle ut skjemaet "Bytte bryggeplass" med ønsket ny størrelse og evt ny plassering. Skjemaet sendes enten som vedlegg til breivika.bathavn@gmail.com eller i brev til styreleder Kjell-Atle Reksten, Auklandsvegen 41, 6900 Florø.

Styret fordeler de plassene som er til salgs fortløpende etter ansiennitet. Dei på byttelista med fast plass i anlegget har førsteprioritet, før salg etter ansiennitet på venteliste fastplass finner sted. Liste over byttesøkere finner du her.

Du som bare vil bytte til annen båtplass i anlegget og beholde samme bredde som du har, krysser av for den bredden du har. Hvis ingen av valgene stemmer med din bredde, så skriv bredden din i feltet for andre opplysninger. Husk ønsket ny plassering i havna. Nord, sør eller om det er uvesentlig.

Noen plasser har begrensning vedr. størrelsen på båten som kan ligge der. OBS! Hvis du krysser av for en bestemt plassering i båthavna, vil du kun få tilbud når det blir ledig plass på den valgte plassering. Du vil altså kun få tilbud om båtplass på sørsida, hvis du kun har krysset av for dette.

OBS! Når det gjelder å fylle ut for type båt, er dette særdeles viktig, da vi ikke kan ha 2 seilbåter ved siden av hverandre, da dette kan medføre mastehavari.

Informasjon til deg som er medlem