Prisliste

Årskontingent 2020: Kr. 1 800

Pris båtplasser:

Størrelse

senter/senter utliggere

2020

2,5 x 6

64 881

3 x 6

71 718

3,5 x 6

76 424

3,6 x 6 (plass 31)

78 561

3 x 7

73 535

3,3 x 7 (plass 2)

75 864

3,5 x 7

77 239

3 x 8

73 785

3,5 x 8

81 124

3,8 x 8 (plass 77)

84 548

4 x 8

87 019

4 x 0-10 (plass 30/1UL)

90 340

4,5 x 8 (plass 28/1GB)

93 919

4,5 x 8 (plass 82/2GB)

105 572

4,6 x 9 (plass 29) 

101 890

Pris for båtplasser reguleres årlig etter konsumprisindeksen og godkjennes av årsmøtet, avrundet oppover til nærmeste 100 kr.

Husk at lysåpning på plassen (effektiv bredde) er ca 40 cm smalere enn den oppgitte bredden. F.eks. en plass på 3 m bredde har en lysåpning på ca 2,6 m. 1UL= Kun 1 utligger, 1GB=1 gangbar utligger og 2GB=2 gangbare utliggere.

Utleieplasser: Ca. kr. 70 pr. lengdemeter pr. måned.

Styret i Breivika Båthavn kan ved behov regulere leiepris etter årsmøtevedtak.

Utviding av bryggeplass: Fra ca. kr. 2 080 til ca. kr. 2 595

pr. 10 cm utviding, avhengig av størrelse på båtplass.

Fast landstrøm (strømboks): Kr. 5 000 i engangsavgift pr. uttak.

Slipping: Medlemmer slipper gratis og har fortrinnsrett.

Leieslipping: Kr. 1 100 for 3 dager.