Slipping

INSTRUKSER FOR SLIPPING

Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2014.

LEIESLIPPING:

·         Pris for leieslipping vedtatt på årsmøtet 2019 er kr 1100,- for 3 dager.

·         Båteier som står på slippen hefter for betaling.  

·         Er du ikke medlem, tar du kontakt med en på listen under og avtaler        tid og hjelp til slipping. 

Slippansvarlige er:

     Arve Jan Furesund

     Ivar Oddekalv          (Dagtid kl 9-15)

     Sølve Brændø           (Dagtid)

     Birger Kåre Horgen   (Dagtid)

45019012

     Jonny Inge Andersen

     Asbjørn Larsen          (Dagtid)

     Egil Strømmen          (Dagtid)

     Sveinung Storevik

     Vidar Solvang

     Jarl Drengenes          

     Asbjørn Faye

     Ole-Petter Frøyen

     Geir Atle Helle

En av disse over skal alltid være tilstede ved leieslipping.

·         Maks båtstørrelse: Bredde 3,7m. Vekt 12 tonn. Dyptgående ca.                1,4m.

·      Båteier skal i forkant skrive på dato, navn, mobilnummer, ønsket              slippvogn og krysse av for  leieslipping på liste i skap på slipphus.

·         Slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner skal alltid spyles            rene etter bruk både ved opphal og sjøsetting.

Slippansvarlige skal alltid:

·         Spyle den del av wire som har vært i sjøen med spyleslangen for å          avsalte den.

·    Spole inn wire på trommel straks etter opphal av båt, slik at ikke              slangen til høytrykksvasker kan bli dratt over wire og griset til når            båt spyles.

·         Sjekke at høytrykksvaskeren er i orden, både før og etter bruk.                Åpne vannkran før bruk og stenge den etter bruk. 

·         Smøre alle hjul på vogna når den kjøres ut for opphal av båt.

·         Slippansvarlig sørger for å sjekke at alt er klart for neste slipping.

      Føre opp navnet sitt til høyre på slipplisten, både ved opphal og              sjøsetting, for å få betalt.

·         Spyle ren slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner etter              bruk, både ved opphal og sjøsetting.

SLIPPING FOR MEDLEMMER:

Gjelder kun medlemmer med fast plass.

All annen slipping regnes som leieslipping.

Dette gjelder også de med plass i utleiebrygge og de som leier/låner plass av medlemmer. 

Instruks for slipping gjeldende for medlemmer av Breivika Båthavn

·         Medlemmer slipper gratis og har fortrinnsrett.

·         Før deg opp på slipplisten på ledig dato.

·         Alle medlemmer får tilgang til kode til lås på slipphus.

·         Den som skal ut hjelper den som skal opp og omvendt.

·         Er du den første som skal opp på ledig slipp, skaffer du nødvendig            hjelp selv.

·         Viktig! Er du usikker på bruken av utstyret, så ta en tur nedom når        noen andre slipper og skaff deg den nødvendige "opplæringen". 

·         Maks båtstørrelse: Bredde 3,7m. Vekt 12 tonn. Dyptgående ca.                1,4m.

·         Båteiers navn og evt. båtens registrerings nr. må være registrert i            båthavnas båtregister (finnes i hvit perm i slipphus).       

·         Slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner skal alltid spyles            rene etter bruk både ved opphal og sjøsetting.

Ved slipping skal medlemmer alltid: 

·         Spyle den del av wire som har vært i sjøen med spyleslangen for å        avsalte den.

·      Spole inn wire på trommel straks etter opphal av båt, slik at ikke            slangen til høytrykksvasker kan bli dratt over wire og bli tilgriset            når båt spyles.

·         Sjekke at høytrykksvaskeren er i orden, både før og etter bruk.              Åpne vannkran før bruk og stenge den etter bruk.

·         Smøre alle hjul på vogna når den kjøres ut for opphal av båt.

·         Spyle ren slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner etter            bruk, både ved opphal og sjøsetting.