Slipping

Slipping

INSTRUKSER FOR SLIPPING

Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2014.

LEIESLIPPING:

·         Pris for leieslipping vedtatt på årsmøtet 2019 er kr 1100,- for 3 dager.

·         Båteier som står på slippen hefter for betaling.  

·         Er du ikke medlem, tar du kontakt med en på listen under og avtaler tid og hjelp til slipping. 

Slippansvarlige er:

     Arve Jan Furesund

     Ivar Oddekalv          (Dagtid kl 9-15)

     Sølve Brendø           (Dagtid)

     Arne Bredesen         (Dagtid)

     Birger Kåre Horgen   (Dagtid)

45019012

     Jonny Inge Andersen

     Asbjørn Larsen          (Dagtid)

     Egil Strømmen          (Dagtid)

     Sveinung Storevik

     Vidar Solvang

     Jarl Drengenes          (Etter kl 16)

     Asbjørn Faye

     Ole-Petter Frøyen

     Geir Atle Helle

En av disse over skal alltid være tilstede ved leieslipping.

·         Maks båtstørrelse: Bredde 3,7m. Vekt 12 tonn. Dyptgående ca. 1,4m.

·      Båteier skal i forkant skrive på dato, navn, mobilnummer, ønsket slippvogn og krysse av for  leieslipping på liste i skap på slipphus.

·         Slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner skal alltid spyles rene etter bruk både ved opphal og sjøsetting.

Slippansvarlige skal alltid:

·         Spyle den del av wire som har vært i sjøen med spyleslangen for å avsalte den.

·    Spole inn wire på trommel straks etter opphal av båt, slik at ikke slangen til høytrykksvasker kan bli dratt over wire og griset til når båt spyles.

·         Sjekke at høytrykksvaskeren er i orden, både før og etter bruk. Åpne vannkran før bruk og stenge den etter bruk. 

·         Smøre alle hjul på vogna når den kjøres ut for opphal av båt.

·         Slippansvarlig sørger for å sjekke at alt er klart for neste slipping.

     Føre opp navnet sitt til høyre på slipplisten, både ved opphal og sjøsetting, for å få betalt.

·         Spyle ren slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner etter bruk, både ved opphal og sjøsetting.

SLIPPING FOR MEDLEMMER:

Gjelder kun medlemmer med fast plass.

All annen slipping regnes som leieslipping.

Dette gjelder også de med plass i utleiebrygge og de som leier/låner plass av medlemmer. 

Instruks for slipping gjeldende for medlemmer av Breivika Båthavn

·         Medlemmer slipper gratis og har fortrinnsrett.

·         Før deg opp på slipplisten på ledig dato.

·         Alle medlemmer får tilgang til kode til lås på slipphus.

·         Den som skal ut hjelper den som skal opp og omvendt.

·         Er du den første som skal opp på ledig slipp, skaffer du nødvendig hjelp selv.

·         Viktig! Er du usikker på bruken av utstyret, så ta en tur nedom når noen andre slipper og skaff deg den nødvendige "opplæringen". 

·         Maks båtstørrelse: Bredde 3,7m. Vekt 12 tonn. Dyptgående ca. 1,4m.

·         Båteiers navn og evt. båtens registrerings nr. må være registrert i båthavnas båtregister (finnes i hvit perm i slipphus).       

·         Slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner skal alltid spyles rene etter bruk både ved opphal og sjøsetting.

Ved slipping skal medlemmer alltid: 

·         Spyle den del av wire som har vært i sjøen med spyleslangen for å avsalte den.

·      Spole inn wire på trommel straks etter opphal av båt, slik at ikke slangen til høytrykksvasker kan bli dratt over wire og bli tilgriset når båt spyles.

·         Sjekke at høytrykksvaskeren er i orden, både før og etter bruk. Åpne vannkran før bruk og stenge den etter bruk.

·         Smøre alle hjul på vogna når den kjøres ut for opphal av båt.

·         Spyle ren slippen, sporet ved skinnegangen og slippvogner etter bruk, både ved opphal og sjøsetting.

Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.

Copyright © 2008 Breivika båthavn

Sist endret: 27. februar 2019