Hjem

Velkommen til Breivika Båthavn si hjemmeside.

Her vil vi informere dere som har båt liggende i havna enten som partshaver/medlem, eller som leietaker.

Også informasjon til deg som ønsker å leie/kjøpe båtplass, eller leie plass på slippen vår.

FOR IKKE MEDLEMMER: Nytt fra styret. Sist oppdatert 24. juni 2020.


Bruk av båthenger på slippen:

Årsmøtet 2020 bestemte at det ikkje lenger er gratis for eksterne (dei som ikkje har båt liggende i båthavna) å sette ut og ta opp båter med båthenger. 

Det er nå montert en bom som låses opp etter avtale med en av våre slippansvarlige, etter at det er betalt kr 200,- med Vipps til 609045. Det henger liste for å registrere betalinger til høyre inne i skapet på utsiden av slipphuset. 


SAKTE FART skiltet på den nye moloenden betyr at det kjøres så sakte som mulig inn og ut av havna, for ikkje å dra med seg hekkbølgene inne i båthavna.

 

FOR LEIETAKERE: Nytt fra styret. Sist oppdatert 24. juni 2020.


Bruk av båthenger på slippen:

Årsmøtet 2020 bestemte at det ikkje lenger er gratis for eksterne (dei som ikkje har båt liggende i båthavna) å ta opp og sette ut båter med båthenger. 

Det er nå montert en bom som låses opp etter avtale med en av våre slippansvarlige, etter at det er betalt kr 200,- med Vipps til 609045. Det henger liste for å registrere betalinger til høyre inne i skapet på utsiden av slipphuset. Dei som leier båtplass slipper å betale denne sesongen, men må likevel skrive seg opp på lista. Årsmøtet 2021 vil avgjøre om dette vil bli en permanent ordning.

 

PARKERING: Parkeres det på moloen, skal biler skråparkeres i sørvestlig retning helt inntil brystvernet, til venstre for parkering forbudt skiltet på brystvernet ved snuplassen på moloenden.

Parkeres det i bakken ned til moloen, skal biler skråparkeres i sørøstlig retning, nærmest mulig hagemuren.

Parkeres det mellom klubbhus og slipp, skal det parkeres helt inntil murkant og slik at det er plass til flest mulig biler. Plassen nærmest gangveien ved klubbhuset er kun for av og pålessing/korttidsparkering.

 

VIKTIG! Bytter du båt, skal skjema Intern registrering av båt sendes til breivika.bathavn@gmail.com og godkjennes av bryggesjef/styret, før båten kan legges i plassen.

 

FOR MEDLEMMER: Nytt fra styret. Sist oppdatert 24. juni 2020.


Bruk av båthenger på slippen:

Årsmøtet 2020 bestemte at det ikkje lenger er gratis for eksterne (dei som ikkje har båt liggende i båthavna) å sette ut og ta opp båter med båthenger. 

Det er nå montert en bom som låses opp etter avtale med en av våre slippansvarlige, etter at det er betalt kr 200,- med Vipps til 609045. Det henger liste for å registrere betalinger til høyre inne i skapet på utsiden av slipphuset.

PS! Medlemmer skal ikkje betale og låser selv opp bommen med grønn nøkkel i slipphuset.

 

PARKERING: Parkeres det på moloen, skal biler skråparkeres i sørvestlig retning helt inntil brystvernet, til venstre for parkering forbudt skiltet på brystvernet ved snuplassen på moloenden.

Parkeres det i bakken ned til moloen, skal biler skråparkeres i sørøstlig retning, nærmest mulig hagemuren.

Parkeres det mellom klubbhus og slipp, skal det parkeres helt inntil murkant og slik at det er plass til flest mulig biler. Plassen nærmest gangveien ved klubbhuset er kun for av og pålessing/korttidsparkering.

 

SAKTE FART skiltet på den nye moloenden betyr at det kjøres så sakte som mulig inn og ut av havna, for ikkje å dra med seg hekkbølgene inne i båthavna. 

 

VIKTIG! Ligger det ikke båt i båtplassen din og den blir tom for en "lengre" tidsrom, skal det strekkes et minimum 12 mm tau på tvers ytterst mellom utriggerene. Dette for å fordele belastningen mellom alle utliggerene på bygga i dårlig vær. Fortøyningene dine ytterst i båsen skal av samme årsak være stramme når det ligger båt der.

 

VIKTIG! Bytter du, eller den du evt. leier/låner ut båtplassen til båt, skal skjema Intern registrering av båt sendes til breivika.bathavn@gmail.com og godkjennes av bryggesjef/styret, før båten kan legges i plassen.

 

Vi minner om at det alltid skal være ryddig på bryggene. Lagring ikke tillatt. Alt som ligger henslengt på bryggene og i båthavnas felles boder vil bli fjernet. 

Det er hver enkelt medlems oppgave å holde flyteelementer og utriggere i sin egen båtplass fri for blåskjell, tang og tare. Dette blir ikke regnet som dugnad.

 

VIKTIG! Ber alle medlemmer regelmessig kontrollere at Medlemsliste er korrekt. Bytter du adresse, tlf/mobilnummer eller E-post adresse, send snarest mulig nye opplysninger i en e-post til breivika.bathavn@gmail.com

 

Informasjon om båtplass og medlemskap

 

Båthavna eies og drives av medlemmene gjennom kontingent, båtplasskjøp og dugnadsarbeid. Det er årsmøtet som legger rammene for utvikling av havna. Vedtektene finner du her

Det er pr 03.03.2017 153 båtplasser i havna med bredder fra 2,5 til 4,6 m. Derav er 36 rene utleieplasser. Ønske om kjøp av båtplass, avvikling av båtplass, priser og betingelser fås ved henvendelse til styret/ bryggesjef, ved å sende en e-post til breivika.bathavn@gmail.com Vedtektene krever at alle som skal ha fast båtplass må være medlem av foreninga, og derigjennom forplikte seg til å følge dei plikter og rettigheter som fremgår av vedtektene. Du blir automatisk medlem når du blir tildelt en fast båtplass, det er ikke mulig å være medlem uten å eie en båtplass. Båtplassene skal omsettes via foreninga. Fremleie av kun en plass er tillatt. Priser og gebyrer er oppgitt under Priser båtplass mm.

Ønsker du å leie båtplass?

Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com og be om å bli satt opp på Venteliste for utleieplass

Betal samtidig inn kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merk betalingen "venteliste utleieplass".

Priser er oppgitt under Priser båtplass mm.

Ønsker du å kjøpe båtplass og bli medlem?

Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com og be om å bli satt opp på Venteliste for fastplass.

Betal samtidig inn kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merk betalingen "venteliste fast plass".

Priser er oppgitt under Priser båtplass mm.

Avfall

Båthavna er gjenstand for offentlig kontroll av miljøbelastning/forurensning. Farlig avfall som batterier, oljerester og malingsrester (også bunnstoff som skrapes av) skal samles og leveres til godkjent miljøstasjon av båteieren.